Tagged: Tổng hợp

Tổng hợp link tải ISO Windows, max speed, tất cả các phiên bản (kèm Key active)

Tổng hợp link tải ISO Windows, max speed, tất cả các phiên bản (kèm Key active) I. Windows XP 1. SP2 x86: https://www.fshare.vn/file/8DUVNA95PSME x64:  https://www.fshare.vn/file/RTIS7ALT5UOK Key cài đặt: JD3T2-QH36R-X7W2W-7R3XT-DVRPQ 2. SP3 x86: https://www.fshare.vn/file/6QTQW3DEMM22 x64 II. Windows...